Open een gezamenlijke rekening

 1. 1 Gegevens
 2. 2 Overzicht
 3. 3 Print & stuur op

1. Gegevens

De volgende informatie dient ingevuld of gecorrigeerd te worden:

 • Vul uw voornaam in.
 • Vul uw naam in.
 • Duid uw geslacht aan.
 • Vul uw geboortedatum in.
 • Vul uw geboorteplaats in.
 • null
 • null
 • Bijkomende nationaliteit
 • Landen waar ik de voorbije drie jaar heb gewoond
 • Landen waar ik de voorbije drie jaar heb gewoond
 • Landen waar ik de voorbije drie jaar heb gewoond
 • Vul uw identiteitskaartnummer in.
 • Datum afgifte identiteitskaart
 • Plaats afgifte identiteitskaart
 • Vul de vervaldag van uw identiteitskaart in.
 • Vul uw rijksregisternummer volledig in.
 • Geef aan wat uw fiscale woonplaats is.
 • Voer uw Taks Identificatienummer in.
 • Geef aan wat uw fiscale woonplaats is.
 • Voer uw Taks Identificatienummer in.
 • Geef aan wat uw fiscale woonplaats is.
 • Voer uw Taks Identificatienummer in.
 • Geef aan wat uw fiscale woonplaats is.
 • Voer uw Taks Identificatienummer in.
 • Vul uw straat in.
 • Vul uw huisnummer in.
 • null
 • Vul uw postcode in.
 • Vul uw woonplaats in.
 • Vul uw e-mailadres in.
 • Vul uw e-mailadres twee keer afzonderlijk in.
 • Vul uw gsm- of telefoonnummer in.
 • Vul uw gsm- of telefoonnummer in.
 • Beroep
 • Categorie vrij beroep
 • Bedrijfssector
 • Naam werkgever/onderneming
 • Ondernemingsnummer
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Vul uw voornaam in.
 • Vul uw naam in.
 • Duid uw geslacht aan.
 • Vul uw geboortedatum in.
 • Vul uw geboorteplaats in.
 • null
 • null
 • Bijkomende nationaliteit
 • Landen waar ik de voorbije drie jaar heb gewoond
 • Landen waar ik de voorbije drie jaar heb gewoond
 • Landen waar ik de voorbije drie jaar heb gewoond
 • Vul uw identiteitskaartnummer in.
 • Datum afgifte identiteitskaart
 • Plaats afgifte identiteitskaart
 • Vul de vervaldag van uw identiteitskaart in.
 • Vul uw rijksregisternummer volledig in.
 • Geef aan wat uw fiscale woonplaats is.
 • Voer uw Taks Identificatienummer in.
 • Geef aan wat uw fiscale woonplaats is.
 • Voer uw Taks Identificatienummer in.
 • Geef aan wat uw fiscale woonplaats is.
 • Voer uw Taks Identificatienummer in.
 • Geef aan wat uw fiscale woonplaats is.
 • Voer uw Taks Identificatienummer in.
 • Vul uw straat in.
 • Vul uw huisnummer in.
 • null
 • Vul uw postcode in.
 • Vul uw woonplaats in.
 • Vul uw e-mailadres in.
 • Vul uw e-mailadres twee keer afzonderlijk in.
 • Vul uw gsm- of telefoonnummer in.
 • Vul uw gsm- of telefoonnummer in.
 • Beroep
 • Categorie vrij beroep
 • Bedrijfssector
 • Naam werkgever/onderneming
 • Ondernemingsnummer
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Landen waar ik een activiteit uitoefen
 • Frequentie van de verrichtingen
 • Stortingen tijdens de eerste 3 maanden
 • Land(en) waaruit ik betalingen verwacht
 • Land(en) waaruit ik betalingen verwacht
 • Land(en) waaruit ik betalingen verwacht
 • Land(en) waaruit ik betalingen verwacht
 • Land(en) waaruit ik betalingen verwacht
 • Land(en) waarnaar ik overschrijvingen verwacht
 • Land(en) waarnaar ik overschrijvingen verwacht
 • Land(en) waarnaar ik overschrijvingen verwacht
 • Land(en) waarnaar ik overschrijvingen verwacht
 • Land(en) waarnaar ik overschrijvingen verwacht
 • Oorsprong van het geld dat ik wens te storten op mijn rekeningen
 • Specificatie van "andere"
 • U dient de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden te aanvaarden.
 • U dient akkoord te gaan met het invullen van de vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen indien één van de rekeninghouders een Politiek Prominente Persoon is.
 • U dient te verklaren dat u kennis heeft genomen van het feit dat uw spaardeposito’s onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen.
 • U moet verklaren de Essentiële Spaardersinformatie te hebben gelezen.
 • U dient ermee akkoord te gaan wijzigingen van uw gegevens te zullen melden aan Rabobank.be.
 • U dient te verklaren dat u een overschrijving zult uitvoeren van een rekening op uw naam bij een andere Belgische bank met een kantorennetwerk.
 • null
Vul uw gegevens in

Identificatie


Persoonlijke gegevens

Voor meer informatie, ga naar de informatiepagina over het gemeenschappelijk model van gegevensuitwisseling (Common Reporting Standard).


Contactgegevens

Schriftelijke correspondentie wordt aan bovenstaand adres verstuurd.

Uw gsm-nummer wordt alleen gebruikt om u nuttige info over uw rekeningen of technische ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld voor het toesturen van uw opstartpincode of deblokkeringscode.


Activiteit


Relatie tussen rekeninghouders

Wat is uw relatie tot de persoon met wie u een gezamenlijke rekening wenst te openen?

Voor niet gehuwden of feitelijk samenwonenden die een gemeenschappelijke rekening hebben, kan een dubbele vrijstelling onder strikte voorwaarden worden toegekend als beide rekeninghouders verklaren:
- dat er een gelijke verdeling is van het kapitaal van de huidige en toekomstige gezamenlijke rekeningen bij Rabobank.be;
- dat ze de toegekende intrest effectief gelijk verdelen en/of in gelijke verhouding de tegoeden op het spaardeposito vermeerderen;
- dat elke wijziging die de juistheid van dit getuigschrift zou aantasten zal gemeld worden.
Vul de gegevens van de tweede rekeninghouder in

Identificatie


Persoonlijke gegevens

Voor meer informatie, ga naar de informatiepagina over het gemeenschappelijk model van gegevensuitwisseling (Common Reporting Standard).


Contactgegevens

Uw gsm-nummer wordt alleen gebruikt om u nuttige info over uw rekeningen of technische ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld voor het toesturen van uw opstartpincode of deblokkeringscode.


Activiteit

Doeleinden van de rekeningen
Opmerkingen
Wettelijke bepalingen
Annuleer

2. Overzicht

De volgende informatie dient ingevuld of gecorrigeerd te worden:

  Overzicht van uw aanvraag

  U bent er bijna. Controleer nu uw gegevens en klik op 'Volgende stap' onderaan deze pagina.

  Uw keuze

  U opent deze gezamenlijke rekeningen:

  • Rabo Zichtrekening
  • Rabo Spaarrekening

  Een aanvullende rekening openen? Zodra u klant bent, kunt u dit doen via de beveiligde site.

  Relatie tussen de rekeninghouders

  Relatie
  %[formData.holder1.relation]
  Gelijke verdeling kapitaal/intrest
  %[formData.holder1.redemption-y|Y=Ja]%[formData.holder1.redemption-n|N=Nee]

  Uw gegevens

  Voornaam
  %[formData.holder1.firstname]
  Naam
  %[formData.holder1.lastname]
  Geslacht
  %[formData.holder1.gender-1|1=Man]%[formData.holder1.gender-2|2=Vrouw]
  Geboortedatum
  %[formData.holder1.dateofbirth]
  Geboorteplaats
  %[formData.holder1.placeofbirth]
  Geboorteland
  %[formData.holder1.countryofbirth]
  Nationaliteit
  %[formData.holder1.citizenship]
  Ik heb een bijkomende nationaliteit
  %[formData.hidden.nationality2|Y=Ja]%[formData.hidden.nationality2|N=Neen]
  Bijkomende nationaliteit
  %[formData.nationality2]
  Ik heb de voorbije drie jaar in het buitenland gewoond
  %[formData.holder1.haslivedInOtherCountryIn3PreviousYears|Yes=Ja]%[formData.holder1.haslivedInOtherCountryIn3PreviousYears|No=Neen]
  Landen waar ik de voorbije drie jaar heb gewoond
  %[formData.holder1.livingCountryIn3PreviousYears.1]
  %[formData.holder1.livingCountryIn3PreviousYears.2]
  %[formData.holder1.livingCountryIn3PreviousYears.3]
  %[formData.holder1.livingCountryIn3PreviousYears.4]
  %[formData.holder1.livingCountryIn3PreviousYears.5]
  Nr. identiteitskaart
  %[formData.holder1.identifiertype.idcardnumber]
  Datum afgifte identiteitskaart
  %[formData.holder1.identifiertype.iddate]
  Plaats afgifte identiteitskaart
  %[formData.holder1.identifiertype.idplace]
  Vervaldag identiteitskaart
  %[formData.holder1.identifiertype.idexpirydate]
  Rijksregisternummer
  %[formData.holder1.identifiertype.nationalnumber]
  Fiscale woonplaats
  %[formData.holder1.taxjurisdiction.1]
  Taks Identificatienummer (TIN)
  %[formData.holder1.tinnumber.1]
  Fiscale woonplaats
  %[formData.holder1.taxjurisdiction.2]
  Taks Identificatienummer (TIN)
  %[formData.holder1.tinnumber.2]
  Fiscale woonplaats
  %[formData.holder1.taxjurisdiction.3]
  Taks Identificatienummer (TIN)
  %[formData.holder1.tinnumber.3]
  Fiscale woonplaats
  %[formData.holder1.taxjurisdiction.4]
  Taks Identificatienummer (TIN)
  %[formData.holder1.tinnumber.4]
  Straat, nummer en bus
  %[formData.holder1.residentialaddress.street] %[formData.holder1.residentialaddress.housenumber] %[formData.holder1.residentialaddress.boxnumber|/ #value]
  Postcode
  %[formData.holder1.residentialaddress.postcode]
  Woonplaats
  %[formData.holder1.residentialaddress.city]
  E-mailadres
  %[formData.holder1.email]
  Telefoonnummer
  %[formData.holder1.phone.home]
  GSM nummer
  %[formData.holder1.phone.mobile]
  Beroep
  %[formData.jobCode]
  Categorie vrij beroep
  %[formData.jobCategory]
  Bedrijfssector
  %[formData.businessSector]
  Naam werkgever/onderneming
  %[formData.companyName]
  Ondernemingsnummer
  %[formData.companyNumber]
  Ik oefen een activiteit uit in een land buiten Belgïe
  %[formData.hidden.foreignActivity|Y=Ja]%[formData.hidden.foreignActivity|N=Neen]
  Landen waar ik een activiteit uitoefen
  %[formData.foreignActivity.1]
  %[formData.foreignActivity.2]
  %[formData.foreignActivity.3]
  %[formData.foreignActivity.4]
  %[formData.foreignActivity.5]

  De gegevens van de tweede rekeninghouder

  Voornaam
  %[formData.holder2.firstname]
  Naam
  %[formData.holder2.lastname]
  Geslacht
  %[formData.holder2.gender-1|1=Man]%[formData.holder2.gender-2|2=Vrouw]
  Geboortedatum
  %[formData.holder2.dateofbirth]
  Geboorteplaats
  %[formData.holder2.placeofbirth]
  Geboorteland
  %[formData.holder2.countryofbirth]
  Nationaliteit
  %[formData.holder2.citizenship]
  Ik heb een bijkomende nationaliteit
  %[formData.hidden.nationality2_2|Y=Ja]%[formData.hidden.nationality2_2|N=Neen]
  Bijkomende nationaliteit
  %[formData.nationality2_2]
  Ik heb de voorbije drie jaar in het buitenland gewoond
  %[formData.holder2.haslivedInOtherCountryIn3PreviousYears_2|Yes=Ja]%[formData.holder2.haslivedInOtherCountryIn3PreviousYears_2|No=Neen]
  Landen waar ik de voorbije drie jaar heb gewoond
  %[formData.holder2.livingCountryIn3PreviousYears_2.1]
  %[formData.holder2.livingCountryIn3PreviousYears_2.2]
  %[formData.holder2.livingCountryIn3PreviousYears_2.3]
  %[formData.holder2.livingCountryIn3PreviousYears_2.4]
  %[formData.holder2.livingCountryIn3PreviousYears_2.5]
  Nr. identiteitskaart
  %[formData.holder2.identifiertype.idcardnumber]
  Datum afgifte identiteitskaart
  %[formData.holder2.identifiertype.iddate]
  Plaats afgifte identiteitskaart
  %[formData.holder2.identifiertype.idplace]
  Vervaldag identiteitskaart
  %[formData.holder2.identifiertype.idexpirydate]
  Rijksregisternummer
  %[formData.holder2.identifiertype.nationalnumber]
  Fiscale woonplaats
  %[formData.holder2.taxjurisdiction.1]
  Taks Identificatienummer (TIN)
  %[formData.holder2.tinnumber.1]
  Fiscale woonplaats
  %[formData.holder2.taxjurisdiction.2]
  Taks Identificatienummer (TIN)
  %[formData.holder2.tinnumber.2]
  Fiscale woonplaats
  %[formData.holder2.taxjurisdiction.3]
  Taks Identificatienummer (TIN)
  %[formData.holder2.tinnumber.3]
  Fiscale woonplaats
  %[formData.holder2.taxjurisdiction.4]
  Taks Identificatienummer (TIN)
  %[formData.holder2.tinnumber.4]
  Straat, nummer en bus
  %[formData.holder2.residentialaddress.street] %[formData.holder2.residentialaddress.housenumber] %[formData.holder2.residentialaddress.boxnumber|/ #value]
  Postcode
  %[formData.holder2.residentialaddress.postcode]
  Woonplaats
  %[formData.holder2.residentialaddress.city]
  E-mailadres
  %[formData.holder2.email]
  Telefoonnummer
  %[formData.holder2.phone.home]
  GSM nummer
  %[formData.holder2.phone.mobile]
  Beroep
  %[formData.jobCode_2]
  Categorie vrij beroep
  %[formData.jobCategory_2]
  Bedrijfssector
  %[formData.businessSector_2]
  Naam werkgever/onderneming
  %[formData.companyName_2]
  Ondernemingsnummer
  %[formData.companyNumber_2]
  Ik oefen een activiteit uit in een land buiten Belgïe
  %[formData.hidden.foreignActivity_2|Y=Ja]%[formData.hidden.foreignActivity_2|N=Neen]
  Landen waar ik een activiteit uitoefen
  %[formData.foreignActivity_2.1]
  %[formData.foreignActivity_2.2]
  %[formData.foreignActivity_2.3]
  %[formData.foreignActivity_2.4]
  %[formData.foreignActivity_2.5]
  Frequentie van de verrichtingen
  %[formData.transactionFrequency]
  Stortingen tijdens de eerste 3 maanden
  %[formData.amountOfTransactionsOfLast3Months]
  Ik verwacht betalingen uit het buitenland
  %[formData.incomingForeignPayments|Yes=Ja]%[formData.incomingForeignPayments|No=Neen]
  Land(en) waaruit ik betalingen verwacht
  %[formData.incomingForeignPayments.1]
  %[formData.incomingForeignPayments.2]
  %[formData.incomingForeignPayments.3]
  %[formData.incomingForeignPayments.4]
  %[formData.incomingForeignPayments.5]
  Ik verwacht overschrijvingen naar het buitenland
  %[formData.outgoingForeignPayments|Yes=Ja]%[formData.outgoingForeignPayments|No=Neen]
  Land(en) waarnaar ik overschrijvingen verwacht
  %[formData.outgoingForeignPayments.1]
  %[formData.outgoingForeignPayments.2]
  %[formData.outgoingForeignPayments.3]
  %[formData.outgoingForeignPayments.4]
  %[formData.outgoingForeignPayments.5]
  Oorsprong van het geld dat ik wens te storten op mijn rekeningen
  %[formData.hidden.privatefundsourceprofessionalincomeswitch2|Y=Professionele inkomsten]
  %[formData.hidden.privatefundsourceincomereplacementswitch2|Y=Vervangingsinkomen (bv. pensioen, ziekte uitkering)]
  %[formData.hidden.privatefundsourcerentalincomeswitch2|Y=Huurinkomsten]
  %[formData.hidden.privatefundsourceinvestmentsswitch2|Y=Inkomsten uit beleggingen]
  %[formData.hidden.privatefundsourcerepaymentofinsuranceswitch2|Y=Opbrengst afkomstig uit volledig of gedeeltelijke afkoop van een verzekeringsproduct]
  %[formData.hidden.privatefunsourcedamagespaymentswitch2|Y=Uitbetaling schadevergoeding]
  %[formData.hidden.privatefundsourceloanswitch2|Y=Lening]
  %[formData.hidden.privatefundsourcepropertyswitch2|Y=Verkoop van een onroerend goed (bv. grond, eigen woning, tweede verblijf, bedrijfspand)]
  %[formData.hidden.privatefundsourceinvestmentsalesswitch2|Y=Verkoop roerende goederen (bv. beleggingen)]
  %[formData.hidden.privatefundsourcecompanyswitch2|Y=Verkoop van een bedrijf]
  %[formData.hidden.privatefundsourcegiftswitch2|Y=Schenking]
  %[formData.hidden.privatefundsourceheritageswitch2|Y=Erfenis]
  %[formData.hidden.privatefundsourceotherswitch2|Y=Andere]
  Specificatie van "andere"
  %[formData.privateOtherFundSource]

  Opmerkingen

  %[formData.holder1.comment]